Accueil

Le petit et le grand patrimoine bâti

De "Converserie"

6971 ChamplonDescription

In 1153 schonk graaf Henri de la Roche, eigenaar van de wijdse Freyrbossen, de monniken van Saint-Hubert een domein en een oud kapelletje waar de heilige Catharina vereerd werd (nu Sint-Hubertuskapel). De monniken dienden als tegenprestatie ter plaatse een hospitaal op te richten voor de ontvangst en verzorging van de pelgrims, reizigers en armen die door de onmetelijke Ardense bossen trokken. Later werd aan de site een boerderij toegevoegd die door de monniken werd geëxploiteerd. In tegenstelling tot het verhaal dat de ronde doet, houdt de naam ?Converserie? geen verband met de bekering van Sint-Hubertus, maar wel met de lekenbroeders (in het Frans ?frères convers?) die in het gebouw hebben gewoond. De oude gebouwen van de boerderij werden hersteld en verbouwd in een opmerkelijk seminarie en onthaalcentrum. (Bron : Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert)
Geografische situatie