Accueil

Le petit et le grand patrimoine bâti

Poort van Bastogne

6870 Saint-HubertDescription

Franse troepen staken het stadje in brand in 1659. Het vuur vernielde ondermeer de gebouwen van de abdij. Omwille van de onveiligheid die er toen heerste, besliste abt Benoît Laurentz om de oostelijke verdedigingsmuren terug op te bouwen. Ze waren voorzien van verscheidene toegangspoorten. Deze poort is de enige overgebleven is. Ze gaf niet alleen toegang tot het klooster, maar had eveneens de functie van wachttoren. Op de eerste verdieping was voor deze functie een lokaal ingericht. Later werd de poort voor andere doeleinden gebruikt, zoals doodshuis voor de monniken voor het nabij gelegen kerkhof en, in het begin van de 20ste eeuw, werd het de van een kleermaker en zijn gezin.
Geografische situatie