Accueil

Wallonië Kwaliteitsbestemming


Wallonië Kwaliteitsbestemming

Wallonië wil toeristen een luisterend oor bieden en een dienstverlening aanbieden die beantwoordt aan hun verwachtingen.

De volgende instellingen hebben dankzij hun streven naar een kwaliteitsvolle dienstverlening, het label “Wallonië Kwaliteitsbestemming” ontvangen.
• uw tevredenheid hun eerste prioriteit is,
• zij u steeds een kwaliteitsvolle dienstverlening zullen bieden,
• u op een unieke wijze ontvangen zal worden,
• uw  feedback  systematisch  wordt  opgenomen,  wat  deze  instellingen  toelaten continu verbeteringen aan te brengen in hun service

Wallonië wenst u een aangenaam verblijf. Geniet ervan!

In het Land van Saint-Hubert :