Accueil

Dit broederschap is opgericht in 1591. Tijdens de Franse Revolutie werd het broederschap afgeschaft, maar in 1958 nam men de draad weer op. Hun feest, « La Journée des Bouchers », gaf destijds luister aa
  Dit is een belangrijk tijdelijk schouwspel in het Ardens massief van Saint-Hubert. Tijdens de bronstijd (15 september-15 oktober) weerklingt door het woud een ruige en zware roep, nl. Het bru
Het jachthoorgezelschap werd opgericht in 1928 ter gelegenheid van de 700ste verjaardag van het overlijden van SInt-Hubertus. Destijds was dit gezelschap gekend onder de naam “Rally Freyr”. De groep werd vier maal k
  Op vastenavond, ook verloren dinsdag genoemd, verlichten grote vuren de hemel van de gemeente Tenneville, Libramont-Chevigny et Saint-Hubert. Dit gebruik is zeer oud en diep geworteld in de provincie L
  De eerste bedevaart dateert van 837. Na een hevige storm, die in de streek van Saint-Hubert woedt, beslist de bevolking om op bedevaart te gaan naar het graf van de patroonheilige van de Ardennen.  Volgens