Accueil


Het brullen van de herten


 

Dit is een belangrijk tijdelijk schouwspel in het Ardens massief van Saint-Hubert.

Tijdens de bronstijd (15 september-15 oktober) weerklingt door het woud een ruige en zware roep, nl. Het brullen van de herten. Hierdoor willen de bokken de hindes van hun aanwezigheid op de hoogte brengen en hun rivalen intimideren.In deze periode hebben de bokken « verschillende » gewoonten, o.a. het leveren van hevige gevechten met jonge even sterke bokken.

Het brullen van de herten brengt vaak een grote groep mensen op de been. In de meeste zones is het aantal echter beperkt om de rust van de dieren te verzekeren.  De zonegrenzen worden door affiches aangeduid. 

De toegang tot de zones is verboden tussen 17.00u en 9.00u, tenzij op vaste luisterpunten en bij georganiseerde luisterbezoeken.  Tijdens de periode van het brullen zijn er vele verenigingen die luisterbezoeken organiseren. Ze worden zijn meestal aangevuld met een uitleg over het leven van de herten.