Accueil


Bedevaarten


 

De eerste bedevaart dateert van 837. Na een hevige storm, die in de streek van Saint-Hubert woedt, beslist de bevolking om op bedevaart te gaan naar het graf van de patroonheilige van de Ardennen. 

Volgens geschriften uit de 10de  eeuw worden er dan al bedevaarten georganiseerd. Er wordt een kalender opgesteld voor de parochiale broederschappen die de heilige komen vereren. Ardense families komen bidden voor bescherming van hun families, hun goederen en hun oogst. Zo werd Sint-Hubertus de patroonheilige van de bossen, de natuur en de jacht. Hij zou ons beschermen tegen razernij en hondsdolheid.

Vandaag zijn er twee belangrijke historische bedevaarten behouden:

*De bedevaart van Andenne
Sinds 1696 komt op Pinksterzondag om de twee jaar de bedevaart van Andenne naar Saint-Hubert. Het is het gevolg van een belofte die de inwoners van Andenne in 1696 deden toen zij gevrijwaard bleven van de pest die op dat ogenblik in het land heerste. Het is een echte fysische prestatie: 150 km in 3 dagen. 

*De bedevaart van Lendersdorf.
De bedevaart van Lendersdorf, ook de bedevaart van de Duitsers genoemd, wordt sinds 1721 jaarlijks georganiseerd door het Sankt Hubert Bruderschaft. Deze bedevaart is bekend als de laatste belangrijke georganiseerde internationale bedevaart in Europa. Zij trekt te voet door de Eifel, het Oeslinggebergte en de hoge Ardennen en doet Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en België aan. De tocht van 160 km duurt acht dagen en gaat van Hemelvaartsdag tot de donderdag van de week die er op volgt.