Accueil


Het broederschap van de beenhouwers van Saint-Hubert


Dit broederschap is opgericht in 1591. Tijdens de Franse Revolutie werd het broederschap afgeschaft, maar in 1958 nam men de draad weer op.

Hun feest, « La Journée des Bouchers », gaf destijds luister aan de stad. De deelnemers kwamen uit alle hoeken van België en ook uit de ons omringende landen. Ook beenhouwersscholen namen met hun leerlingen deel aan de stoet die door het centrum trok. Alle deelnemers  waren dan gekleed in hun witte schort en muts en droegen aan hun grodel het bekende beenhouwersmes.  Hun schouders droegen om beurt het beeld van hun patroonheilige.

Marc HOTTON
B-6870 SAINT-HUBERT
GSM : +32 (0) 61 26 09 75 - +32 (0) 61 24 34
marc.hotton@saint-hubert.be