Accueil


De plechtigheden van de Sint-Hubertus


Deze plechtigheden gaan door op 3 november, de verjaardag van de heiligverklaring van Hubertus. Naar aanleiding van deze feestelijkheden is er een hoogmis in de basiliek opgeluisterd door jachthoorngeschal, de zegening van de broden en de dieren om mens en dier te beschermen tegen de razernij. Ambachtelijke markt.

B-6870 SAINT-HUBERT
Tél. : +32 (0)61 61 30 10
Fax : +32 (0)61 64 54 44
Mail :
rsi@saint-hubert-tourisme.be